2L Rapport: Undersøgelse af effekten af tolærerordninger

Rapport af Simon Calmar Andersen, Louise Voldby Beuchert-Pedersen, Helena Skyt Nielsen og Mette Kjærgaard Thomsen.

"Forsøget undersøger effekten af tre typer af tolærerordninger: (1) Den klassiske tolærerordning, hvor en læreruddannet person deltager i forberedelse og gennemførelse af undervisningen sammen med klassens eksisterende lærer. (2) Brug af en anden ressourceperson, som ikke har en læreruddannelse, og har mindre forberedelsestid, men som er med i klassen i flere timer end den klassiske læreruddannede tolærer. (3) En faglig vejleder med særlige kompetencer, der deltager i undervisningen en gang imellem og som giver sparring til den eksisterende lærer.

Resultaterne viser, at alle tre typer af tolærerordninger har nogle positive effekter – men på forskellig vis. Ressourcepersoner med anden baggrund end læreruddannelse har de største effekter på elevernes læsefærdigheder – og det er navnlig elever af forældre med lavere uddannelse, som de hjælper. De læreruddannede tolærere har også en positiv effekt på læsefærdighederne, men effekten er tilsyneladende lidt mindre og gælder navnlig pigerne. Til gengæld begrænser de læreruddannede behovet for yderligere støttetimer i den almindelige undervisning og de øger trivslen i klasser, hvor to eller flere af eleverne har en psykiatrisk diagnose.

De faglige vejledere, som er den billigste af de tre ordninger, har kun statistisk signifikante effekter i de klasser, hvor en eller flere elever har en psykiatrisk diagnose. Her hjælper de eleverne – ikke mindst klassekammeraterne – til at blive bedre til at læse."

Du kan finde oplysninger om og downloade hele publikationen her. Du kan også vælge at læse mere om projektet Forsøg med Tolærerordning.

 

Nyhedsarkiv