Nu skal amerikanske forældre have viden om READ

Amerikansk nyhedsmedie laver video, der fortæller amerikanske forældre om READ

19.03.2020 | Lone Amdi Boisen

I projektet READ har forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter vist, at det kan løfte børns læsefærdigheder, hvis forældre til børn i indskolingen får vejledning i, hvordan de kan læse med deres børn. Hvis børn skal blive gode læsere, er det nemlig ikke kun vigtigt at læsetræne regelmæssigt med dem. Det er også vigtigt, hvordan man læser med dem.

Nu formidler det amerikanske nyhedsmedie Child Trends News Service resultaterne fra READ videre til amerikanske forældre, så deres børn også kan få glæde af resultaterne.

Se video og artikel om READ på Child Trends News Service.

Bryd den onde cirkel

Child Trends News Service er et nyhedsmedie, der har til formål at formidle børneforskning til forældre, som forældrene kan bruge i praksis. De har særligt fokus på latinamerikanske forældre.

Child Trends News Service lægger på sin hjemmeside vægt på, at resultaterne fra READ er interessante, fordi analfabetisme er et stort problem for børn og voksne i USA, hvor omkring 45 mio. amerikanere læser på samme niveau som en elev fra 5. klasse. Her er READ et bud på et redskab, der kan hjælpe forældrene med at bryde den onde cirkel i forhold til deres barn.

Det viste READ

I READ-projektet deltog 1500 århusianske børn på 8-9 år i et lodtrækningsforsøg. Halvdelen af børnenes forældrene fik en bogpakke med 4 bøger og vejledning i, hvordan de kunne hjælpe børnene til at læse aktivt og øge deres læseforståelse ved at stille spørgsmål til bogen før, under og efter læsning. Desuden fik forældrene at vide, at alle børn bliver bedre til at læse ved at øve sig, og at det er vigtigt at rose barnet for at øve sig i stedet for at rette barnets fejl. Den anden halvdel af børnene fungerede som kontrolgruppe. De fik en bogpakke men læste i øvrigt, som de plejede.

Resultaterne viste, at når forældrene fik vejledning i at læse med deres børn, forbedrede børnene på bare to måneder deres læsealder med, hvad der svarer til fire måneders fremgang i læseevner, i forhold til kontrolgruppen.

I familier hvor forældrene ved starten af forsøget opfattede deres børns læseevner som fastlåste, var fremgangen endda helt op til 6 måneder. Børn af forældre med begrænset uddannelse eller med anden etnisk baggrund end dansk havde desuden mindst lige så meget gavn af vejledningen som det gennemsnitlige etnisk danske barn. Vejledningen var oversat til ni andre sprog.

Læs projektsiden om READ

Læs om READ på Aarhus Kommunes hjemmeside

Nyhed