Samarbejd med os

Vi arbejder tæt sammen med de kommuner, ministerier og frivillige organisationer, hvis indsatser centeret evaluerer effekten af.

Hvis du har en indsats, som du gerne vil have os til at evaluere eller hvis du vil lære mere om, hvilke indsatser vi allerede har evalueret og hvad vi har lært om, hvad der virker, kan du på denne side læse mere om at samarbejde med os.

Har du en indsats, du gerne vil have os til at evaluere?

Der er stor efterspørgsel efter centrets ekspertise, og vi kan derfor ikke deltage i alle evalueringer. Vores prioritet er at engagere os i evalueringer, som har potentiale for bredt at påvirke, hvordan arbejdet med børn og unge i Danmark foregår. Derfor skal de indsatser, vi evaluerer, foregå i Danmark, stå på skuldrene af eksisterende viden og have potentiale for at kunne udbredes til hundredvis af børn i jeres kommune eller andre danske kommuner.

Desuden gennemfører vi kun evalueringsopgaver, som ligger indenfor centrets interesseområde. Dvs. hensigten skal være at skabe viden om, hvorvidt og hvordan en indsats virker for børn og unge eller deres forældre eller andre voksne (lærere, pædagoger), hvis der er en realistisk forventning om, at slutresultatet har en målelig effekt på børnene.

Er du ansvarlig for at implementere en sådan indsats og vil du gerne have os til at evaluere, om den virker, er du velkommen til at kontakte os. I henvendelsen kan du med fordel tage afsæt i vores 7 gode råd til, hvordan man kommer godt i gang med en effektevaluering under Kom godt i gang. Under Hvornår er effektevaluering det rette valg? kan du lære mere om forskellige metodetilgange til effektevalueringer.

Kontaktperson: Nanna Bøgh Laursen.

Vil du tilmelde en kommune eller institution til en effektevaluering?

Når vi igangsætter nye effektevalueringer, kan vi få brug for institutioner eller individer, som har lyst til at deltage i forskningsforsøget. Ved at deltage får man mulighed for at medvirke til udviklingen af ny viden om, hvad der virker. Nogle forsøgsordninger har specifikke krav til, hvilke kommuner eller institutioner, der kan deltage i forsøgsordningen, og hvad indsatsen indebærer. Andre forsøg inddrager aktivt de deltagende kommuner i udviklingen af indsatsen.

I kan læse mere om igangværende og tidligere rekrutteringer herunder:

Forsøg med turboforløb for fagligt udfordrede elever

Kontakt: Rune Schjerbeck fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (Rune.hejlskov.schjerbeck@uvm.dk) eller Rambøll (skemasupport@ramboll.com) ved problemer med tilmeldingsskemaet.
Tilmeldingsfrist: 30. september 2016.

APIIF, i vuggestuer og dagplejer

Kontakt: Professor, Bente Jensen (bj@edu.au.dk)
Tilmeldingsfrist: November 2016.

Vi lærer sprog - i vuggestuen og dagplejen

Kontakt: Karen Krag Sehested fra Rambøll (kaks@ramboll.com)
Tilmeldingsfrist: 1. februar 2016 (lukket).

Tutoring og struktureret elevsamarbejde

Kontakt: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Tilmeldingsperiode: 29. januar - 14. marts 2016 (lukket).

Makkerlæsning og Klubpenalhus for anbragte børn

Kontakt: Socialstyrelsen.
Tilmeldingsperiode: 1. februar - 14. marts 2016 (lukket).

Vil du lære mere om, hvad der virker?

På vores hjemmeside kan du læse mere om centerets forskningsresultater, og hvordan de kan bruges i praksis. Forskningsresultater, som præsenteres på hjemmesiden, er gennemført af forskere på Børneforskningscentret i en dansk kontekst. 

Har I brug for yderligere oplysninger om de indsatser, vi har implementeret, er I velkomne til at kontakte os.

 

 

I er også velkomne til at kontakte Mette Vad Andersen på tlf.: 8716 5428  eller e-mail: mvandersen@econ.au.dk.

Samarbejdspartnere

I TrygFondens Børneforskningscenter tror vi på, at den bedste forskning på børne- og ungeområdet produceres i samarbejde med de relevante aktører på området og gennem forskningssamarbejder på tværs af discipliner og forskningsinstitutioner. Vi har derfor rigtig mange gode samarbejdspartnere. Eksempelvis har mere end tre-fjerdedele af landets kommuner deltaget i et eller flere af centrets lodtrækningsforsøg. Nedenfor er vist et lille udsnit af vore samarbejdspartnere: