Samarbejd med os | TrygFondens Børneforskningscenter

Samarbejd med os

Vi arbejder tæt sammen med de kommuner, ministerier og frivillige organisationer, hvis indsatser centeret evaluerer effekten af.

Har du en indsats, du gerne vil have os til at evaluere?

Der er stor efterspørgsel efter centrets ekspertise, og vi kan derfor ikke deltage i alle evalueringer. Vores prioritet er at engagere os i evalueringer, som har potentiale for bredt at påvirke, hvordan arbejdet med børn og unge i Danmark foregår. Derfor skal de indsatser, vi evaluerer, foregå i Danmark, stå på skuldrene af eksisterende viden og have potentiale for at kunne udbredes til hundredvis af børn i jeres kommune eller andre danske kommuner.

Desuden gennemfører vi kun evalueringsopgaver, som ligger indenfor centrets interesseområde. Dvs. hensigten skal være at skabe viden om, hvorvidt og hvordan en indsats virker for børn og unge eller deres forældre eller andre voksne (lærere, pædagoger), hvis der er en realistisk forventning om, at slutresultatet har en målelig effekt på børnene.

Er du ansvarlig for at implementere en sådan indsats og vil du gerne have os til at evaluere, om den virker, er du velkommen til at kontakte os. I henvendelsen kan du med fordel tage afsæt i vores 7 gode råd til, hvordan man kommer godt i gang med en effektevaluering under Kom godt i gang. Under Hvornår er effektevaluering det rette valg? kan du lære mere om forskellige metodetilgange til effektevalueringer.

Kontaktperson: Nanna Bøgh Laursen.

Samarbejdspartnere

I TrygFondens Børneforskningscenter tror vi på, at den bedste forskning på børne- og ungeområdet produceres i samarbejde med de relevante aktører på området og gennem forskningssamarbejder på tværs af discipliner og forskningsinstitutioner. Vi har derfor rigtig mange gode samarbejdspartnere. Eksempelvis har mere end tre-fjerdedele af landets kommuner deltaget i et eller flere af centrets lodtrækningsforsøg. Nedenfor er vist et lille udsnit af vore samarbejdspartnere: