Journalistisk fellow

Det Journalistiske Fellowship er et legat på 500.000 kr., der uddeles én gang om året af TrygFonden og går til en erfaren journalist, som i et halvt år skal have sin daglige gang på TrygFondens Børneforskningscenter. Formålet er at bidrage til en mere vidensbaseret offentlig debat om børn og unges trivsel ved at journalisten får dybdegående indblik i noget af den bedste danske forskning og viden på børne- og ungeområdet.

Anita Brask Rasmussen

Journalistisk fellow: September 2016 – februar 2017. 

Anita Brask Rasmussen skal som journalistisk fellow på TrygFondens Børneforskningscenter dykke ned i forskningen på børneområdet, så hun kan formidle de vigtigste videnskabelige resultater ud til et bredere publikum. Målet er at kunne kvalificere den offentlige debat med forskningsbaseret viden.

Anita har mange års erfaring som journalist. Hun har været på Dagbladet Information i mere end ti år, hvor et af hendes kerneområder har været børn, herunder hvordan forskellige former for børnekultur påvirker børns opvækst og trivsel. 

Information (30.9.2017) Det var i litteraturen, vi opdagede, at børn findes, og ikke bare er små voksne

Irene Greve

Journalistisk fellow: September 2015 – februar 2016. 

Irene Greve startede den 1. september som journalistisk fellow på TrygFondens Børneforskningscenter og indgår aktivt i centrets dagligdag. Over en periode på seks måneder skal Irene komme tættere ind på det videnskabelige arbejde med effektmålinger, så hun kan medvirke til at indsnævre gabet mellem den journalistiske dækning af viden og den akademiske virkelighed.

Irene Greve er journalist, forfatter og tv-producent. Hun har indenfor de seneste 15 år haft stor succes med at få skabt bred, politisk interesse i børns trivsel med TV-serierne ”Plan B” og ” Skolen – i verdensklasse på 100 dage”.Ulrik Holmstrup

Journalistisk fellow: September 2014 – februar 2015

Ulrik Holmstrup fokuserede som journalistisk fellow særligt på udsatte børn og unge samt pressens dækning af området. Dækningen er ifølge Ulrik Holmstrup præget af skandalesagerne og har en karakter, som synes at medvirke til en skævvridning af den socialpolitiske debat, til skade for den store gruppe af udsatte børn og unge. Udsatte børn og unge er et område, Ulrik tidligere har beskæftiget sig meget med i de dokumentarfilm, han gennem årene har produceret. Erfaringerne fra filmproduktionerne og det journalistisk fellowship på TrygFondens Børneforskningscenter danner grundlag for en ny bog, som Ulrik i øjeblikket arbejder på.

Herunder kan du læse nærmere om de erfaringer, Ulrik Holmstrup har gjort sig som fellow på TrygFondens Børneforskningscenter: