Vi lærer sprog - i vuggestuen og dagplejen

En tidlig og systematisk sprogstimulering i børnehaven har positive, påviselige effekter på børns sprogtilegnelse. Kan disse positive erfaringer overføres til vuggestuen og dagplejen og dermed forebygge senere sprogudfordringer? Formålet med forskningsprojektet, "Vi lærer sprog - i vuggestuen og dagplejen", er at udvikle og afprøve en målrettet og systematisk sprogindsats, som virker for 1-2-årige i vuggestue og dagpleje.

Periode:

2015 – 2018.

Målgruppe:

1-2-årige børn, som går i vuggestue eller dagpleje.

Antal deltagere:

13 kommuner og ca. 5.000 børn.

Indsats:

"Vi lærer sprog" er et konkret værktøj, som kan benyttes i vuggestuer og dagplejen til at arbejde systematisk og effektivt med at styrke børns tidlige sprogtilegnelse. Det består af aktiv og systematisk brug af faste læringsmål og evidensbaserede sprogstrategier. Vi Lærer Sprog arbejder med delelementer, der er blevet anvendt og afprøvet i SPELL og Fart på sproget, men som er tilpasset til de mindste børn ved at skabe flere interaktioner af høj kvalitet i forbindelse med daglige rutiner, fordybelsesaktiviteter og udforskningszoner. Gennem projektet undersøges og skabes viden om, hvordan forældre bedst inddrages i den systematiske tilgang til sprogudviklingen.  

I "Vi lærer sprog - i vuggestuen og dagplejen" afprøves indsatsen i tre variationer:

  • Kun basisindsatsen, som består af det systematiske arbejde med at skabe interaktioner af høj kvalitet   
  • Forældreindsats, som udover sprogindsatsen i vuggestuen og dagplejen også indeholder understøttelse af forældre i regi af vuggestuen og dagplejen
  • Forældreindsats og feedback, som består af sprogindsatsen i vuggestuen og dagplejen, inklusiv understøttelse af forældre og systematisk feedback til forældrene angående deres børns sprogudvikling

Forskning:

Effekten af "Vi lærer sprog - i vuggestuen og dagplejen" evalueres i et lodtrækningsforsøg. Hensigten er at undersøge, om en målrettet sprogindsats i vuggestuen og dagplejen kan styrke de voksnes arbejde med at styrke børns sprogtilegnelse.   

Partnere:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Rambøll Management Consulting.

Resultater:

Forventes i 2018.

Projektgruppe

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Karen Krag Sehested

Seniorkonsulent
Rambøll Management Consulting

M
P
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Line Dybdal

Erhvervsleder
Rambøll Management Consulting

E-mail:
Tlf.: +4551617854

Publikationer

"Vi lærer sprog - i vuggestuen og dagplejen" tager udgangspunkt i projekterne Fart på sproget og SPELL, som du kan læse mere om i de to rapporter herunder.

Kort version (24 sider)

Lang version (99 sider)

I pressen

BT (10.11.2015): Småsnak om vejret skal styrke vuggestuebørns sprog

Aabenraa Kommune (10.08.2016): Aabenraa Kommune styrker sproget hos de mindste

Jydske Vestkysten (10.08.2016): Fokus på børns sprog

DKNYT.dk (10.08.2016): 13 kommuner vil styrke småbørns sprog

JydskeVestkysten (13.01.2017): Kommunens små leger sig til bedre sprog

Øvrige links

Om Vi lærer Sprog-projektet i et notat fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Rambøll (PDF).

Om Vi lærer Sprog-projektet i et brev til kommunale dagtilbudschefer (PDF).