READ – Sammen om læsning

Kan en forældreinddragende indsats styrke elevernes faglige kompetencer indenfor læsning og matematik? Forskningsprojektet READ arbejder videre på de positive erfaringer fra Sprogkuffertprojektet og undersøger, om det på folkeskoleniveau er muligt gennem en enkel, forældreinddragende indsats at styrke elevernes faglige kompetencer indenfor læsning og matematik.

Periode:

2013 – 2016.

Målgruppe:

Børn i 2. og 3. klasse.

Antal deltagere:

29 folkeskoler i Aarhus, ca. 3.000 elever (hvoraf nogle deltog i forsøg med sprogkuffert i 2009-2011).

Indsats:

Børn lærer bedst at læse når de regelmæssigt læser i hjemmet. Hvordan forældrene læser sammen med deres barn – og ikke mindst taler med barnet om sprog og læsning, har betydning for barnets læseudvikling. Derfor består indsatsen i, at børnene af to omgange i det skoleår, indsatsperioden forløber, får udleveret bøger til selvlæsning medfulgt af en vejledning til forældrene. Vejledningen er oversat til ni andre sprog og giver forældrene praktiske råd til hvordan de kan hjælpe deres barn til at læse og forstå teksterne. I vejledningen gøres forældrene opmærksomme på, at alle børn kan blive bedre til at læse ved at øve sig. Dermed ønsker indsatsen især at motivere de forældre - som tænker, at deres børn har svært ved at læse og derfor skal skånes - til at øve mere på et for eleven passende niveau.

Eleverne i 3. klasse får også udleveret materiale, der vejleder forældrene i at kunne inddrage matematik i hjemmet.

Forskning:

Effekten af READ evalueres i lodtrækningsforsøg.

Gennem lodtrækning er halvdelen af de i udgangspunktet 141 deltagende folkeskoleklasser blevet udtrukket som indsatsgruppe, mens den anden halvdel har fungeret som kontrolgruppe. Lodtrækningen gør det muligt med stor sikkerhed at kunne måle effekten af indsatsen.

Elevernes udbytte i form af kompetencer indenfor læsning og matematik måles gennem detaljerede læse- og skrivetests, som gerne skulle give et mere nuanceret billede af børnenes udvikling.

Partnere:

Aarhus Kommune og Via University College.

Resultater:

Forventes i 2016.

Projektgruppe