Pædagogisk kvalitet i dagtilbud baseret på Abecedarian 

Pædagogisk kvalitet I dagtilbud – baseret på Abecedarian.

Projektet inviterer professionelle i vuggestuer og dagplejen til at sætte fokus på arbejdet med nære sociale relationer og interaktioner mellem barn og voksen.

Periode:

2018 - 2021.

Målgruppe:

Ca. 6.000 børn i alderen 0-3 år i daginstitution eller dagpleje.

Antal deltagere:

10 vuggestuer og 10 dagplejer i Randers.

Indsats:

Formålet med dette projekt er at styrke de yngste børns trivsel, personlige og socio-emotionelle udvikling. Vi vil afprøve om den tilgang til pædagogisk kvalitet, som Abecedarian tilbyder, kan bidrage til at nå dette mål og især styrke de mest udsatte børn.

Fokuspunkter i projektet er

• Høj pædagogisk kvalitet

• Implementering

• Mål for børns udbytte

Med høj pædagogisk kvalitet menes en høj vægtning af voksen-barn interaktion og nære relationer i dagligdagens arbejde gennem omsorg, leg, og kommunikation. Implementering af indsatsen baserer sig på kompetenceudviklingsforløb og lokal praksisudvikling.

Dagtilbuddet udvikler egne fremgangsmåder, der understøtter projektets fokus. Mål for børns udbytte indebærer, at professionelle i dagligdagen arbejder med værktøjer, der gør det muligt at synliggøre det enkelte barns trivsel og udvikling.

Forskning:

For at undersøge om de pædagogiske redskaber og kompetenceudviklingsforløbet har den forventede effekt, gennemføres projektet som et lodtrækningsforsøg i 5-7 kommuner omfattende ca. 6000 børn fra vuggestuer eller dagpleje. Personalet bedes udfylde spørgeskemaer på barnet. Der vil løbende indgå kvalitative undersøgelser, fx interview med leder om udbytte. Det er med til at give mere viden om, hvordan pædagogisk kvalitet styrkes og udbredes fremadrettet.

Partnere:

Projektet gennemføres med støtte fra TrygFonden. DPU og VIVE er partnere.

Resultater:

Forventes i 2021.

Stikord:

Professionel udvikling, 0-3 år, sprog, vuggestue, dagpleje.

Projektgruppe

Bente Jensen

Professor MSO
M
H bygn. B, 230
P +4522119726
P +4522119726

Kimberly Meunier

Projektleder
The University of Melbourne

M
P 1.919.928.6090

Publikationer

I pressen