Videnskab.dk: Kan indsatser før skolestart bremse den sociale arv?

Den sociale kløft eksisterer stadig i skolen trods utallige forsøg. I USA har man med succes brugt programmer, der skal styrke de svageste børn allerede inden skolestart. Spørgsmålet er, om en lignende indsats i de danske dagtilbud også vil virke. (Videnskab.dk)

10.08.2016 | Mathias Bukh Vestergaard

Videnskab.dk har i en længere artikel sat fokus på, om danske dagtilbud vil kunne drage fordel af at indføre førskole-indsatser, der har haft succes i USA. Da daginstitutioner i Danmark i forvejen har en rigtig høj kvalitet, er der en del indsatser, der ikke vil have nogen effekt. Eller som alternativt vil være så dyre, at det ikke kan betale sig at implementere dem.

Andre indsatser vil vi imidlertid med fordel kunne lade os inspirere af, og én af dem er The Abecedarian Project. Professor Bente Jensen er med i dette projekt, der har fået navnet APIIF (Abecedarian Programmet, Implementeret som Innovativ Fornyelse), og som TrygFondens Børneforskningscenter står bag. Her består et af elementerne i at lade førskolebørnene lære gennem leg.

Du kan læse Videnskab.dk's artikel her (17.07.2016), eller du kan vælge at læse mere om APIIF pilotprojektet eller APIIF effeltevalueringen.

I pressen
comments powered by Disqus