TrygFondens Børneforskningscenter afholder skolekonference

Arbejder du med sprog og læsning eller med indsatser for udsatte elever i folkeskolen? Ønsker du at inddrage den nyeste forskning om, hvilke indsatser og metoder der gavner elever i folkeskolen, i dit arbejde? Så glæd dig til den 27. september.

09.05.2018 | Mette Vad Andersen

Siden 2013 har over 60 forskellige forskere tilknyttet TrygFondens Børneforskningscenter forsket i, hvilke indsatser og metoder der gavner danske børns trivsel og læring.

En stor del af denne forskning handler om indsatser og metoder, der er afprøvet på eller i tilknytning til danske skoler.

Vi ønsker derfor, at alle landets kommuner og skoler kan drage nytte af denne store mængde af viden, som vi har opsamlet på tværs af de mange studier.

Derfor afholder vi den 27. september 2018 en konference på Aarhus Universitet for alle, der arbejder med undervisning, pædagogisk udvikling eller ledelse inden for folkeskoleområdet.

Konferencen er særligt relevant, hvis du arbejder med læsning eller elevernes sproglige udvikling, eller hvis du har et særligt fokus på udsatte elevers trivsel, læring og fravær.

Programmet for konferencen forventes offentliggjort i starten af juni.Deltagerne kommer til at kunne vælge mellem mindst ti forskellige oplæg om bl.a.

­• Effektive læseindsatser for både ét- og tosprogede elever

Forældreinddragende læseindsatser

Brug af digitale læremidler og data i læseundervisningen

Hvordan hjælper vi børn med bekymrende skolefravær?

Turboforløb for fagligt udfordrede elever

Matematikindsats for både højt og lavt præsterende elever

­­

Vi åbner for tilmeldinger den 4. juni.

Tilmelding: http://events.au.dk/skolekonference

Program

Nyhed
comments powered by Disqus