To korte videoer om vigtigheden af tidlig stimulering af børn

udviklet af Center on the Child Development ved Harvard Universitet.

01.06.2018 | Mette Vad Andersen

I forbindelse med projekter ved TrygFondens Børneforskningscenter har Center on the Child Development ved Harvard Universitet lavet disse videoer, indtalt på dansk. 

Videoerne fortæller om vigtigheden af tidlig stimulering af børn.

Du kan se de to videoer her: 


Oplevelser og erfaringer opbygger hjernen

Et barns oplevelser og indtryk i de allerførste år af livet har en livslang effekt på hjernens udvikling og opbygning. Generne sørger for råmaterialet, men barnets oplevelser og indtryk afgør hvordan hjernen udvikler sig, og dermed om hjernen bliver et stærkt eller et svagt fundament for barnets læring, sociale kompetencer og sundhed.

https://developingchild.harvard.edu/resources/experiences-build-brain-architecture-danish/


Udspil og medspil

Nøglen til en stærk opbygning af hjernen er interaktioner med voksne baseret på udspil og medspil. I dette udviklingsspil skabes der nye forbindelser i hjernen, når små børn instinktivt spiller ud med pludren, ansigtsudtryk, og armbevægelser. Og voksne spiller med ved at svare konkret og meningsfyldt.

https://developingchild.harvard.edu/resources/serve-return-interaction-shapes-brain-circuitry-danish/


Nyhed
comments powered by Disqus