Skolekonference bygger bro mellem forskning og praksis

Skolefolk fra hele landet deltager i dag i TrygFondens Børneforskningscenters skolekonference på Aarhus Universitet. Målet er, at resultaterne fra skoleforskningen kommer eleverne til gavn.

27.09.2018 | Lone Amdi Boisen

Hvordan udvikler vi mest effektivt læsekompetencerne hos ét- og flersprogede børn? Kan turboforløb løfte fagligt udfordrede elever? Hvordan hjælper vi bedst elever med bekymrende skolefravær? Og kan digitale hjælpemidler og data forbedre læseundervisningen?

Det bliver godt 130 lærere, skoleledere, konsulenter fra fagforvaltninger, fonde og ministerier samt en række andre fagprofessionelle med tilknytning til folkeskolen klogere på i dag, hvor de deltager i TrygFondens Børneforskningscenters skolekonference på Aarhus Universitet. Her fremlægger forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter deres nyeste resultater om effektive indsatser til at styrke elevernes sprog- og læsekompetencer og gavne udsatte elevers trivsel og faglighed. Formålet er at bidrage til, at den nyeste viden kommer eleverne til gavn -  og faktisk er flere af resultaterne så spritnye, at de endnu ikke er offentliggjort, fortæller centerleder og professor i statskundskab Simon Calmar Andersen:

- Deltagerne på konferencen bliver de allerførste til at høre resultaterne fra flere af vores store læseprojekter, og de får som de første delresultaterne fra vores projekter om turboforløb, bekymrende fravær og matematikindsatser til højt- og lavtflyvende elever. Samtidig har vi i programmet lagt vægt på at formidle viden og resultater, som er praktisk anvendelige i undervisningen, så forskningen kan komme eleverne til gavn.

Det er første gang, TrygFondens Børneforskningscenter holder en konference målrettet lærere og andre fagfolk fra skoleområdet, og Simon Calmar Andersen ser frem til også at tage denne mulighed i brug for at bygge bro mellem forskning og praksis:  

- For at vores forskning kan komme børn og unge til gavn, er det vigtigt, at den bliver udbredt og forankret i praksis. Vi håber, at konferencen kan være med til at bygge bro mellem forskning og praksis, så lærere og andre fagfolk på skoleområdet får forskningsbaseret viden om, hvilke indsatser der virker og er mest effektive, og vi får værdifulde input fra praksis, der kan være med til at udvikle vores forskning.  

Program for skolekonferencen

Nyhed
comments powered by Disqus