Nyt projekt skal afprøve sprogindsats i 200 daginstitutioner

Børns sproglige udvikling i de første leveår har afgørende betydning for deres muligheder senere i livet. Allerede i vuggestuealderen er der stor forskel på børns sprogkompetencer, og disse forskelle øges igennem barndommen. Undersøgelser viser, at forskellene blandt andet hænger sammen med, hvordan barnets sprog stimuleres i dagtilbuddet. Ved at styrke sprogindsatsen i de danske daginstitutioner kan vi altså forbedre mange børns muligheder for uddannelse, sociale relationer og et godt liv.

08.12.2017 | Mette Vad Andersen

Der findes allerede betydelig viden om, hvordan en indsats, der både synliggør overfor det pædagogiske personale, hvad børn kan lære, og samtidigt styrker personalets fokus på interaktion gennem refleksion og redskaber, skaber små forandringer i dagligdagen, der løfter børns sprogudvikling markant.

Eksempelvis har Dorthe Bleses fra TrygFondens Børneforskningscenter i tidligere lodtrækningsforsøg dokumenteret positive effekter af tre forskellige sprogindsatser (Leg og Læring, SPELL og LEAP). Disse undersøgelser viser imidlertid også, at der er stor forskel på, hvordan de enkelte dagtilbud implementerer sprogindsatserne. Derfor er vi meget taknemmelige for, at TrygFonden har bevilliget 8,7 mio. kroner til et stort forskningsprojekt, der skal videreudvikle de effektive sprogindsatser og samtidig støtte dagtilbuddene i at gennemføre indsatserne.

Vi ved fra tidligere undersøgelser, at pædagoger og andre medarbejdere i daginstitutionerne rigtig gerne vil støtte børnenes sproglige udvikling så godt som muligt, men at det kræver kompetenceudvikling, sparring og ledelsesmæssig opbakning. Derfor bliver det spændende at undersøge, om vi gennem datainformeret ledelse og videobaseret sparring kan opnå endnu bedre resultater af indsatserne”, siger professor Dorthe Bleses, der er leder af forskningsprojektet.

Projektet gennemføres i samarbejde med VIA University College og Rambøll Management Consulting. Projektet undersøger, om effekten af de tidligere afprøvede sprogindsatser kan øges ved at give pædagogerne videobaseret sparring på deres arbejde med indsatsen, især med henblik på at styrke pædagogerne i at bruge dialogen i forbindelse med fx leg og aktiviteter til at styrke det enkelte barns sprog. Det undersøges også, om daginstitutionslederne kan understøtte implementeringen af indsatsen ved hjælp af løbende informationer om børnenes udbytte af indsatsen.

Dorthe Bleses fortæller, at mange af de pædagoger, som har deltaget i de tidligere afprøvninger, roser indsatsen for, at strukturen og systematikken giver tid til at fokusere på børnene samtidig med, at den passer ind i hverdagen i dagtilbuddene – og så elsker børnene at være med. Der er lagt op til, at pædagogerne bruger deres faglighed og viden om de enkelte børn til at lave aktiviteter og udnytte rutiner og leg, der passer ind i det enkelte dagtilbuds hverdag og engagerer børnene aktivt. Det at kunne bruge sin egen viden skaber motivation, fortæller pædagoger.

For at undersøge effekterne af indsatsen får 200 daginstitutioner mulighed for at deltage i projektet i de kommende to år.

Vi har allerede fået henvendelser fra flere kommuner, som ønsker at deltage i projektet – ikke mindst kommuner, der har gode erfaringer med sprogindsatsen fra tidligere. Så vi både håber og tror, at rigtig mange kommuner og daginstitutioner tager imod tilbuddet og dermed bidrager til, at vi får ny viden om, hvordan vi bedst styrker børns tidlige udvikling”, siger professor Simon Calmar Andersen, der er leder af TrygFondens Børneforskningscenter og forsker i projektet.

Kommuner, der er interesserede i at høre mere om og evt. deltage i projektet, kan henvende sig til projektkoordinator Nanna Bøgh Laursen på nbl@econ.au.dk. Læs mere om projektet her.

 

 

Nyhed
comments powered by Disqus