Måleredskaber til dagtilbud

03.10.2017 | Mette Vad Andersen

Der findes adskillige redskaber til at vurdere børns kompetencer – redskaber som henvender sig til forskere, praktikere og forældre. EVA har i dag, d. 5. oktober 2017, offentliggjort et inspirationsmateriale, der netop omhandler (brugen af) måleredskaber i dagtilbud. For mere information heromkring følg da denne guide.

I den forbindelse offentliggøres fire måleredskaber på TrygFondens Børneforskningscenters hjemmeside, der stilles til rådighed til kommunerne. Det er fire måleredskaber som vi har stor erfaring med at anvende i forbindelse med vurdering af børns sproglige og kommunikative kompetencer. Det drejer sig om følgende: CDI-I, CDI-II, CDI-Sprogvurdering, CDI-Kortform. For yderligere information om disse redskaber henviser vi til den konkrete projektside for måleredskaberne. 

Nyhed
comments powered by Disqus