Folkeskolen: Se hvad der virker bedst, når tosprogede skal lære at læse

Tosprogede elever har samme forudsætninger for at afkode bogstaver og lyde som andre børn. Men det kniber med læseforståelsen. Lærere kan hjælpe eleverne ved at gøre det klart for dem, hvad de skal lære og ved at lade dem arbejde i grupper.

01.10.2018 | Lone Amdi Boisen

På TrygFondens Børneforskningscenters skolekonference d. 27. september fremlagde Anders Højen resultaterne af en omfattende kortlægning af international forskning om, hvordan tosprogede børn bedst lærer at læse, som han har udarbejdet for Undervisningsministeriet sammen med professor Dorthe Bleses.

Fagbladet Folkeskolen: Ny forskning: Se hvad der virker bedst, når tosprogede skal lære at læse

              

I pressen
comments powered by Disqus