Dorthe Bleses i Videnskab.dk

Sprogtræning til socialt udsatte etårige: Kan vuggestue ændre deres liv?

13.06.2018 | Mette Vad Andersen

Videnskab.dk er blevet opfordret til at være kritiske »overfor de forskere, der er imod en tidlig indsats for disse svigtede børn.«

Opfordringen kommer i kølvandet på en artikel i Videnskab.dk, hvor forskere forholder sig kritiske til regeringens udspil om, at børn i bestemte boligområder, obligatorisk skal i vuggestue. 

"Vi tager kritikken til os og forsøger i denne artikel at finde ud af, om regeringen faktisk kan ændre livsbanen positivt for børnene fra de såkaldte ghettoområder ved at straffe forældre, der ikke sender deres etårige i en vuggestue, hvor de kan lære dansk."

Du kan hele artiklen på Videnskab.dk her, hvori Dorthe Bleses blandt andet nævner, at hun "har svært ved at vurdere, om de læringsforløb, regeringen vil gøre obligatoriske for nogle etårige, kan få den ønskede virkning."

Nyhed
comments powered by Disqus