Nest

Der har længe været en polariseret samfundsmæssig debat om fordele og ulemper ved inklusion af børn med særlige behov i den danske folkeskole. Nest-projektet er et eksempel på en pædagogisk tilgang, som forsøger at koble det positive ved specialtilbud med det positive ved inklusion. I Nest inkluderes børn med autisme (ASF) i almen klasser med reduceret klassestørrelse og med særlige pædagogiske principper baseret på principperne i det amerikanske moderprogram. Dette projekt har til formål at evaluere opstarten af Nest i skoleåret 2016/2017 i to børnehaveklasser på Katrinebjergskolen i Aarhus.

Periode:

2016-2019.

Målgruppe:

0. klasseselever med autisme (ASF) og deres klassekammerater.    

Antal deltagere:

Ca. 125.

Indsats:

I hver af de to Nest-klasser på Katrinebjergskolen er der i 0. klasse fire børn med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og 12 almene børn. Børnene bliver i klassen frem til 9. klasse. Der optages løbende flere børn indtil 6. klasse, hvorefter elevantallet på 24 (heraf 6 elever med ASF) i hver klasse fastholdes. De inkluderede børn med ASF bliver nøje valgt ud fra, at de forventes at kunne følge med i de normale faglige lærerplaner med støtte og at kunne blive i Nest-klassen frem til 9. klasse.

Ud over reduceret klassestørrelse er Nest bl.a. baseret på co-teaching-principper, øget inddragelse af forældre samt kontinuerlig sparring mellem og coaching af undervisere og ledelse på Katrinebjergskolen.

Selve indholdet i Nest-undervisningen er baseret på principperne i det amerikanske moderprogram. Programmet er baseret på de behov som børn med ASF har for:

  1. Struktur, sammenhæng, forudsigelighed,
  2. Nedbrydning af information,
  3. Betænkningstid,
  4. Selvreguleringsinstrukser,
  5. Støttet interaktion med jævnaldrende.
Principper som alle børn formodes at have gavn af.     

Forskning:

Nest bliver evalueret ved at sammenligne med andre børnehaveklasser i Aarhus. I indsatsgruppen er de otte Nest-børn og deres 24 klassekammerater fra de to Nest-børnehaveklasser på Katrinebjergskolen. Sammenligningsgruppen er sammensat af børnene i Aarhus Kommunes tre specialbørnehaveklasser (ca. 21 børn), og af tre udvalgte almene børnehaveklasser med inkluderede børn i Aarhus Kommune (ca. 70 børn i alt). Designet kan kun give indikatorer på, hvordan børnene i Nest-klasserne har udviklet sig sammenlignet med udviklingen for børn med lignende behov i kommunens alternative tilbud (specialklasser og almenklasser med inkluderede elever).

Partnere:

Aarhus Kommune og New York University.

Resultater:

De første resultater forventes i 2017.

Projektgruppe

Simon Calmar Andersen

Professor
M
H bygn. 1340, 327
P +4587165725
P +4561666501

Helena Skyt Nielsen

Professor
M
H bygn. 2621, 1c
P +4529216971
P +4529216971

Publikationer

Ingen emner.

I pressen

Ingen emner.

Øvrige links

Om Nest på New York Universitets hjemmeside.

Om Nest på Aarhus Kommunes hjemmeside.