Fritidsjobsundersøgelsen

Påvirker et fritidsjob den unges skolegang i positiv retning og forebygger kriminalitet?

Periode:

2008-2013

Målgruppe:

Skoleelever i alderen 13-17 år. Individer i denne målgruppe er blevet udvalgt ud fra fødselsregistret.

Forskning:

Forskerne bag undersøgelsen har undersøgt, hvorvidt et  fritidsjob kan øge den unges skoleengagement og mindske tilbøjeligheden til at begå kriminalitet. Et fritidsjob formodes at påvirke individets værdier, arbejdsmoral og selvværd, bl.a. pga. individet i jobbet integreres i et nyt og voksent netværk, og dermed munde ud i bedre skoleresultater og mindre kriminalitet.

I undersøgelsen er anvendt kvantitative metoder til analyse af registerdata. Fokus i undersøgelsen er på, hvilken effekt det har at have et fritidsjob ift. den unges uddannelse; foruroligende skolefravær (lærerens registrering af fravær), skolekarakterer (fx resultater ved den danske retskrivningseksamen) og tilbøjeligheden til at begå kriminalitet. For unge over den kriminelle lavalder måles tilbøjeligheden til at begå kriminalitet ved sigtelser i Rigspolitiets registre. For unge under den kriminelle lavalder måles tilbøjeligheden til at begå kriminalitet ved kontakt til politiet, som ville have resulteret i en sigtelse, hvis den unge havde været over den kriminelle lavalder. 

Resultater:

Foreløbige resultater af den registerbaserede analyse viser, at hvis man har et fritidsjob så mindskes skolefravær og kriminalitet, mens skolekarakterer forbedres. Mere specifikt, så finder forskergruppen, at et individ, i alderen 13-17, der har et fritidsjob i 30 timer om måneden har 14 % mindre skolefravær og 10 % højere karakterer i skolen, og vedkommende er 20 % mindre tilbøjelig til at begå en ikke-trafikrelateret lovovertrædelse. Denne effekt er robust og af samme størrelsesorden for hvert køn, fag i skolen og typer af skolefravær. Et fritidsjob forebygger især berigelseskriminalitet, men også overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Derudover vokser effekten af antal timers fritidsjob på skolefravær, skolekarakterer og berigelseskriminalitet med en aftagende rate.    

Projektgruppe

Anna Piil Damm

Professor
M
H bygn. 2621, 15
P +4587165146
P +4529649720

Mads Uffe Pedersen

Professor
M
H bygn. 1322, 214
P +4587165771
P +4560202711

Publikationer

Ingen emner.

I pressen

Ingen emner.

Øvrige links

Ingen emner.