Advisory board

Medlemmer

Billedet viser de syv medlemmer, der er i TrygFondens Børneforskningscenters Advisory Board.
Øverst (fra venstre): Simon Calmar Andersen, Michael Rosholm, Gösta Esping-Andersen og James J. Heckman. Nederst (fra venstre): Kamilla Gumede, Stephen Raudenbush og Terrie Moffitt.

Medlemmerne af TrygFondens Børneforskningscenters Advisory Board er:

  • James J. Heckman (formand), University of Chicago
  • Stephen Raudenbusch, University of Chicago
  • Terrie Moffitt, Duke University
  • Gösta Esping-Andersen, Universitat Pompeu Fabra
  • Gerard van den Berg, Mannheim Universität (ikke på billedet)

På billedet til højre er medlemmerne af Advisory Boardet og forskningscentrets ledelse samlet til et møde i august 2014.