TrygFondens Børneforskningscenter og VIVE har undersøgt effekten af at sænke den kriminelle lavalder

Forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter og VIVE har undersøgt effekterne af VK-regeringens beslutning om at sænke den kriminelle lavalder, til 14 år.

20.10.2017 | Mette Vad Andersen

Formodningen fra regeringens side var, at det ville have en afskrækkende effekt på de unge. Men forskningen viser, at dette ikke har været tilfældet.

"Forskerne finder ingen dokumentation for, at sænkelsen af den kriminelle lavalder havde en afskrækkende effekt på de 14-årige. Tværtimod var de 14-årige, der blev påvirket af den sænkede lavalder, mere tilbøjelige til at begå ny kriminalitet end 14-årige, som begik kriminialitet før sænkelsen af den kriminelle lavalder (lavalderen blev hævet til 15 år i 2012). Det var også mindre sandsynligt, at de 14-årige, som blev påvirket af sænkelsen, blev indskrevet i 9. klasse. Desuden fik de berørte 14-årige lavere karakterer ved afgangseksamen i 9. klasse, viser undersøgelsen." (Information, 19.10.17)

Du kan læse mere omkring resultaterne her:

Information d. 19.10.17

BSS News d. 19.10.17

I pressen
Tags: Kriminel lavalder, Helena Skyt Nielsen, Anna Piil Damm, Britt Østergaard Larsen, TrygFondens Børneforskningscenter
comments powered by Disqus