Kronik: Er børn virkelig mest udsat om foråret?

af Ulrik Holmstrup, tidligere journalistisk fellow ved TrygFondens Børneforskningscenter.

13.11.2017 | Mette Vad Andersen

I forbindelse med Ulrik Holmstrups kommende bog »Udsat for pressen« har han en kronik i Berlingske.

 

I sin bog forsøger han at afdække, hvordan et ulykkeligt samspil mellem en overfladisk journalistik, en kortsigtet politik og en problembeskrivende forskning, lader udsatte børn og unge i stikken.

"Siden vi fik de første børnelove for over 100 år siden, er ca. en procent af alle børn blevet anbragt uden for hjemmet. Sådan var det i 1905, og sådan er det i dag. Området er samtidig et af de dyreste på det sociale område. Forebyggende foranstaltninger og anbringelser koster årligt omkring 15 mia. kr. Så der er al mulig grund til at have fokus på området. Ikke for at finde besparelser, men for at sikre, at de mange penge bliver brugt fornuftigt, og at de børn og unge, det hele handler om, rent faktisk får den nødvendige hjælp og støtte."

"Det, der tidligere hed Socialforskningsinstituttet – nu VIVE – har gennemført en række forløbsundersøgelser, hvor de anbragte børn er blevet fulgt i en årrække. Resultaterne er nedslående. Målt på en lang række parametre går det generelt de anbragte børn dårligt – vi formår som samfund ikke at kompensere børnene for de alvorlige svigt, de oplever. Vi flytter dem bare."

Læs hele kronikken her.

I pressen
Tags: Ulrik Holmstrup, Journalistisk Fellow, TrygFondens Børneforskningscenter, udsatte børn og unge, kortsigtet politik
comments powered by Disqus