Fart på Sproget - resultater optaget i tidskriftet Early Childhood Research Quarterly

Dorthe Bleses fortæller om resultaterne til Videnskab.dk

24.10.2017 | Mette Vad Andersen

Resultaterne fra 'Fart på sproget' er netop optaget i det videnskabelige tidsskrift Early Childhood Research Quarterly. Her sammenligner forskere resultaterne af flere programmer, der blev gennemført med mere end 5.000 seksårige danske børn.

»Ordforrådet bliver eksempelvis 30 procent bedre i det åbne program end i den færdige sprogpakke. Inddragelse af pædagogerne bør derfor være en del af vores fremtidige sprogindsatser i dagtilbud,« siger Dorthe Bleses, der er professor ved TrygFondens Børneforskningscenter til Videnskab.dk.

Læs mere om resultaterne her

Artiklen publiceret i Early Childhood Research Quarterly kan findes her

I pressen
comments powered by Disqus