I pressen

Herunder har du mulighed for at læse forskellige pressehistorier, hvor TrygFondens Børneforskningscenter eller centerets projekter har været omtalt, eller hvor centerets forskere er blevet citeret:

14.05.2019 | I pressen

Kronik: De nationale test måler udmærket og bidrager til vigtige forskningsresultater

Som forskere inden for uddannelsesområdet finder vi det glædeligt, hvis de nationale test kan gøres endnu mere præcise. Men i en ny evaluering af de nationale test giver Jeppe Bundsgaard og Svend Kreiner en misvisende fremstilling af de nationale tests målesikkerhed og drager urimelige konklusioner heraf.

09.04.2019 | I pressen

Lodtrækningsforsøg skaber sikrere viden om effekten af turboforløb

Weekendavisen: Artiklen ”Turboløsninger” giver et godt indblik i forskningen i effekterne af korte og intensive undervisningsforløb til elever med problemer. Professor Alexander Koch, som deltager i TrygFondens Børneforskningscenters evaluering af de såkaldte turboforløb, forklarer i artiklen, hvorfor det er vigtigt at lave lodtrækningsforsøg, når…

13.03.2019 | I pressen

Magasinet Asterisk: Fokus på sprog i vuggestuen rykker bunden opad

En pædagogisk tilrettelagt indsats med læsning, leg og samtaler i dagligdagens rutine- og omsorgssituationer styrker læringen for børn i vuggestuer og dagplejer

06.03.2019 | I pressen

Forskerindlæg: Arbejdspres får lærere til at vælge Anders frem for Ahmed

Danske folkeskolelærere er ikke racistiske, men en undersøgelse viser, at de facto diskriminerer elever med mellemøstlige navne. Et stort forsøg viser imidlertid, at med reduceret arbejdspres kan denne diskrimination så godt som elimineres.

05.03.2019 | I pressen

Videnskab.dk: Folkeskolelærere diskriminerer drenge med mellemøstlige navne

Mathias er mere velkommen i lærernes klasser end Yousef.

05.03.2019 | I pressen

Politiken: Forskning: Folkeskolelærere vil hellere have Mathias end Yousef som ny elev i deres klasse.

Men alle børn skal behandles ens, siger forskere bag stort projekt. Buen er allerede spændt, og derfor siger lærerne fra, mener lærerformand Anders Bondo.

05.03.2019 | I pressen

Dr.dk: 20 ugers leg med ord: Op til 44 procent forbedring af småbørns sprog

En systematisk indsats kan styrke dit barns sproglige evner, talforståelse og empati. Det viser nyt forskningsprojekt.

05.03.2019 | I pressen

Kommunen.dk: 20 ugers snak om familie og vejr kan forbedre småbørns sprog

Mellem 9 og 44 pct. af børn mellem 0 og 2 år uanset baggrund får gavn af en målrettet sproglig indsats, viser forskningsprojekt. Udbyttet ser ud til at hænge sammen med kommuners og daginstitutioners parathed.

15.01.2019 | I pressen

Kristeligt Dagblad: Øget fokus på talesprog hjælper svage elever

Et godt talesprog er ikke bare en vigtig forudsætning for at lære at læse men også for at kunne følge med i skolens andre fag, fortæller professor Dorthe Bleses fra TrygFondens Børneforskningscenter i artiklen.

01.10.2018 | I pressen

Folkeskolen: Se hvad der virker bedst, når tosprogede skal lære at læse

Tosprogede elever har samme forudsætninger for at afkode bogstaver og lyde som andre børn. Men det kniber med læseforståelsen. Lærere kan hjælpe eleverne ved at gøre det klart for dem, hvad de skal lære og ved at lade dem arbejde i grupper.

Viser resultater 1 til 10 ud af 177

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste