Workshop om kriminalpræventive effektevalueringer

Titel:

Workshop om kriminalpræventive effektevalueringer 2015

Hovedtalere:

Evelyn Diaz, formand for Heartland Alliance

Heather Strang, doktor på Cambridge University

Knut Sundell, lektor ved Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services Agency for Health Technology.

Michelle Evans-Chase, adjunkt på Rowan Universitet

Roseanna Ander, leder af Crime Lab og Urban Education Lab på University of Chicago

Sara Heller, adjunkt på University of Pennsylvania

Hvornår?

26. oktober – 27. oktober 2015

Hvor?

Hotel Vejlefjord i Stouby

Deltagere:

50 deltagere (forskere, praktikere, statslige og kommunale embedsmænd)

Beskrivelse:

Formålet med workshoppen var at samle forskere og praktikere, der til daglig arbejder inden for det kriminalpræventive område, for at drøfte, hvordan der gennem et samarbejde kan genereres robuste effektevalueringer af høj forskningsmæssig kvalitet, som er praktisk relevante og anvendelige. I et samarbejde udnyttes forskeres viden om forskningsdesigns og praktikeres specialiserede erfaring fra deres arbejde med kriminalitetsforebyggelse.

Effektevalueringer af kriminalpræventive indsatser har været udført i mange lande, mens det i Danmark er forholdsvis nyt. Når vores viden om, hvad der virker, kommer fra internationale studier, giver det nogle udfordringer, fordi de kriminalpræventive tilgange, juridiske systemer og sociale forhold, som er gældende i andre lande, ikke altid er sammenlignelige med de danske. Derfor er der behov for danske effektmålinger af indsatser, som er skræddersyede til danske forhold. Workshoppens ønske var at komme dette behov i møde.

Program

Fra konferencen