Workshop om effekter af anbringelser

Titel:

Workshop om effekter af anbringelser

Indledende taler:

Jacob Arendt, professor hos KORA

Signe Hald Andersen, seniorforsker hos Rockwool Fonden

Hvornår?

6. februar 2014

Hvor?

Aarhus Universitet

Deltagere:

29 deltagere (praktikere primært)

Beskrivelse:

Tematisk handlede workshoppen om effekterne af at anbringe børn, og formålet var særligt at styrke netværket og samarbejdet mellem forskellige forskningsmiljøer og mellem forskning og praksis. Hovedspørgsmålet var: Hvilke afgørende og realiserbare skridt står forskningen i anbragte børn over for i den kommende tid?

Mere konkret bestod workshoppen først af to præsentationer om ét, registerdata og deres anvendelighed til effektstudier af anbringelser, og to, muligheden for at udnytte eksogen variation i forskningsdesigns. Herefter ledte workshoppen over i to omgange gruppearbejde, der tog udgangspunkt i følgende tre spørgsmål: Hvilke effekter er vigtigst at identificere? Hvad har vi kendskab til af data, som berører denne viden? Hvilke variationskilder findes i brugen af anbringelser?

Program

Fra konferencen