Perspectives from Behavioral and Experimental

Economics on Child Development and Education

Titel:

Perspectives from Behavioral and Experimental Economics on Child Development and Education

Kursusledere:

Martin G. Kocher, professor på University of Munich og University of Gothenburg

Daniel Schunk, professor på University of Mainz og University of Zurich

Hvornår?

2. december – 6. december 2013

Hvor?

Aarhus Universitet

Deltagere:

Ph.d.-studerende primært

Beskrivelse:

Kurset havde til formål at give en oversigt over den seneste og hastigt voksende litteratur om børns udvikling og uddannelse fra et økonomisk perspektiv. Det økonomiske felt kan med fordel supplere det psykologiske og pædagogiske, da der er mange relevante økonomiske spørgsmål forbundet med børns udvikling, såsom barnets præferencer, dets udvikling, og de gevinster, der kan være ved at investere i forskellige uddannelsesprogrammer. Desuden kan empiriske værktøjer, som eksperimentel økonomi og økonometri, fra den økonomiske verden være brugbare til at analysere og organisere data.

Program

Fra konferencen