Evaluating Social Programs - 
J-PAL Europe Executive Education Course

Titel:

Evaluating Social Programs - J-PAL Europe Executive Education Course

Kursusundervisere:

Alessandro Tarozzi, professor på Universitat Pompeu Fabra

Élise Huillery, professor på Paris Institute of Political Studies

Hélèna Giacobino, direktør i J-PAL Europe

Karen Macours, professor på Paris School of Economics

Marc Gurgand, professor på Paris School of Economics

Michael Rosholm, professor på Aarhus Universitet

Roland Rathelot, forsker på Centre de Recherche en Économie et Statisque

Hvornår?

9. september – 13. september 2013

Hvor?

Aarhus Universitet

Deltagere:

41 deltagere (forskere primært)

Beskrivelse:

Idéen med kurset var at gøre deltagerne mere bekendte med randomisering som forskningsdesign, herunder at forstå, hvilke værdifulde informationer, disse kan bidrage med, at kende, hvilke begrænsninger, der kan være i at implementere dem, og kunne afgøre, hvornår det er relevant at bruge dem, og hvornår det ikke er. Yderligere var formålet med kurset også at styrke samarbejdet mellem de deltagende forskere på tværs af forskningsområder.

I løbet af ugen blev der skiftevis afholdt forelæsninger, arbejdet med konkrete cases og udformet projekter i grupper, som blev præsenteret den sidste dag.

Program

Fra konferencen