2-Day Course: From Power Analysis to Impact Analysis   

Titel:

2-Day Course: From Power Analysis to Impact Analysis

Kursusundervisere:

Jessica Goldberg, professor på University of Maryland

Jeffrey Smith, professor på University of Michigan

Hvornår?

5. marts – 6. marts 2015

Hvor?

Aarhus Universitet

Deltagere:

31 deltagere (forskere)

Beskrivelse:

Kurset skulle give deltagerne et bedre kendskab til og en større fortrolighed med at foretage styrkeberegninger. Fokus i kurset var særligt på at give deltagerne intuitionen og formlerne bag styrkeberegning, at introducere til valg af optimalt design og de relevante kommandoer i computerprogrammet STATA, at præsentere randomiseringsstrategier, samt at give metoder til at måle heterogene treatment-effekter.

Program

Fra konferencen